đặc sản đà lạt

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Quy cách: 500gr


Quy cách: 250gr


Quy cách: 150gr/hũ


Đóng gói: 300gr


Đóng gói: 300gr


Đóng gói: 300gr


Đóng gói: 300gr


Mít sấy

Đóng gói: 200gr
60,000

Đóng gói: 200gr


Chuối sấy

Đóng gói: 300gr
50,000

Đóng gói: 300gr


Khoai môn sấy

Đóng gói: 300gr
85,000

Đóng gói: 300gr


700ml/hộp quà


Cao Atiso mềm

Trọng lượng thực: 160gr
160,000

Trọng lượng thực: 160gr


Kẹo dâu tằm

Đóng gói: 300gr
40,000

Đóng gói: 300gr


Kẹo dâu dẻo

Đóng gói: 300gr
45,000

Đóng gói: 300gr


Đóng gói: 300gr


Kẹo me cay

Đóng gói: 300gr
40,000

Đóng gói: 300gr