macca lâm đồng

Lâm Đồng đang triển khai quy hoạch trồng cây mắc ca với những nhiệm vụ và giải pháp phù hợp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung đầu tư trồng mới xen canh kết hợp với chức năng che bóng cho cà phê, chè; phát triển công nghiệp chế biến gắn với cơ cấu sản phẩm đa dạng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Lâm Đồng đang chọn những hộ nông dân tiêu biểu để phát triển diện tích mắc ca theo quy hoạch mới. Từ thử nghiệm Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, đến tháng 7/2016, tổng diện tích sản xuất cây mắc ca trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.000ha, trong đó 50% diện tích mắc ca từ 4 năm tuổi trở lên (tuổi cây bước vào thu hoạch giai đoạn

Gắn thẻ dưới: ,
ĐẦU TRANG