hồng sấy dẻo

Sáng ngày 31/3, tại UBND TP Đà Lạt đã tổ chức hội thảo bàn bạc, góp ý để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận hồng ăn trái Đà Lạt. Hồng Đà Lạt từ lâu đã trở thành đặc sản được nhiều du khách chọn mua Hội thảo đã làm việc các nội dung chính xoay quanh các vấn đề: Bàn bạc xây dựng ý tưởng biểu trưng logo cho nhãn hiệu hồng Đà Lạt (thiết kế truyền thống hay hiện đại, có cần hình ảnh hay kết hợp tên và hình ảnh); Xác định một số tiêu chí đặc thù về chất lượng của sản phẩm nhãn nhiệu chứng nhận (các chỉ tiêu về an toàn, ngoại quan như màu sắc, hình dáng, mùi vị…); Chi tiết các bước xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, quy chế quản lý; Trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng nhãn hiệu,

ĐẦU TRANG